Hướng dẫn ADD NET CODE Duy10


Hasoffer là các net có dạng và giao diện kiểu Website.hasoffer.com hoặc affilite.network.com. Giao diện khá giống nhau. Ví dụ : Mob-leadhug-adtrivacpa-1better….

Vào Auto addnet trong /Admin >>> Bấm ADD+ >>> tại vị trí 11.Hasoffer. Điền thông số:

- Tên net

- Rate =1

- Mật khẩu: số bất kì

Xong sẽ có LINK PB Cho các bạn

This Is The Newest Post