Phân biệt offer Non-in và Incentive

Incent: Incent là 1 dạng Offer mang tính thu hút hơn Non-in. Nó kiểu như là chia sẽ lợi nhuận để thu hút người khác cùng làm. Ví dụ ở PC: Hãy tham gia website của tôi các bạn sẽ nhận được Gift Card miễn phí khi hoàn thành các khảo sát.

Nghĩa là những offer này thích hợp cho dạng website câu kéo, thu hút người dùng vì mục đích nào đó để hoàn thành offer, và chủ website sẽ phải chia sẽ lợi nhuận từ những Offer đó cho người tham gia, by moeny or 1 dịch vụ trả phí có trong website.
Non-incent: Là 1 dạng offer tự nhiên. Ví dụ bạn giới thiệu về 1 game rất hay. Tam quốc diễn nghĩa chẳng hạn. Nói kĩ và hấp dẫn khiến những người khác nhìn vào họ muốn chơi game thật sự, ko vì mục đích nào cả. 1 cách tự nhiên gọi là Non-incent.

Vậy lưu ý khi chiến các bạn nhớ chọn loại offer phù hợp với mình. Hiểu rõ hoặc là DIE vì thiếu hiểu biết :D

This Is The Oldest Page